PRO-ART kontakt - Ekspozytory opakowania jubilerskie

Producent ekspozytorów i opakowań jubilerskich
Producent ekspozytorów i opakowań jubilerskich
Producent ekspozytorów i opakowań jubilerskich
Przejdź do treści

PRO-ART kontakt

Biuro i siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Pro-Art"
ul. Kilińskiego 44 lok. 35
19-300 Ełk
NIP PL8481039361

tel. +48 507556853


Napisz do nas
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pro-Art Dariusz Szafranko z siedzibą w Ełku moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pro-Art Dariusz Szafranko z siedzibą w Ełku: ul. Kilińskiego 44/35, 19-300 Ełk (dalej „Administrator”);
2. Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość tj. podmioty zapewniające obsługę informatyczną.
4. Administrator nie przekazuje żadnych danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe zebrane za pomocą powyższego formularza będą przechowywane do chwili wniesienia żądania ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Tip

Wróć do spisu treści